H-PWR 2.0: Paardenkracht voor veteranen én hun naasten

from €294,000 (27%)

 

Het paard als partner voor veteranen én hun naasten

"Twaalf weken H-PWR heeft meer gedaan dan zeven jaar therapie" sprak een veteraan, getuigend over de impact van de interactie met paarden tijdens het H-PWR 1.0. Dit onderstreept het potentieel van paarden als partner in de strijd tegen PTSS. 

De missie van H-PWR is om zoveel mogelijk veteranen met PTSS te helpen, met speciale aandacht voor degenen die inde huidige setting therapieresistent zijn. Helaas is dit het verhaal van ongeveer 8% van de veteranen. Ondanks vele reguliere therapieën ervaren zij nog steeds ernstige PTSS-symptomen en is het voor hen en hun directe omgeving een dagelijkse strijd.

H-PWR 2.0 focust zich naast de individuele veteranen ook op het gezinssysteem. Dit project is essentieel om de impact van paardeninteracties op veteranen en hun gezinnen te begrijpen, met als doel om effectievere behandelingen te ontwikkelen.

Laten we samen zorgen dat de veteranen en hun naasten de steun krijgen die ze verdienen! Steun Vrienden Diergeneeskunde.

 Het project H-PWR 2.0 is een vervolg op het H-PWR 1.0 traject. Dit project zal geleid worden door deskundigen: Dr. Nienke Endenburg, Universiteit Utrecht; Prof. dr. Paul Boelen, ARQ, Universiteit Utrecht; Prof. dr. Ir. Bas Rodenburg, Universiteit Utrecht, Universiteit Wageningen

H-PWR 2.0 omvat een intensief 12 weken durend programma waarbij veteranen met therapieresistente PTSS én hun gezinnen betrokken zijn. We faciliteren gestandaardiseerde interacties met paarden, variërend van paardenverzorging tot complexe oefeningen zoals grondwerk en paardrijden. Hierbij worden fysiologische parameters en gedragsreacties gemeten, met speciale aandacht voor de impact op relaties binnen gezinssystemen. Het onderzoeksteam zoekt antwoorden op vragen als:

 

Kunnen interacties met paarden daadwerkelijk PTSS symptomen
verminderen en de levenskwaliteit verbeteren?


Heeft het betrekken van gezinsleden bij deze interacties een significant
groter effect op het verminderen van PTSS-symptomen bij veteranen?

Kunnen interacties met paarden de relaties tussen
veteranen en hun partners verbeteren?

Wordt het welzijn van de betrokken paarden door
de interacties met de deelnemers aangetast?

 

Het onderzoeksteam gaat nog een stap verder door de visie van reguliere behandelaren te onderzoeken over het gebruik van paarden in therapie. Begrijpen zij de voordelen en uitdagingen van deze aanpak? Deze inzichten zijn cruciaal voor bredere acceptatie en implementatie naast reguliere therapieën.

Laten we samen zorgen dat de veteranen en hun naasten de steun krijgen die ze verdienen! Steun Vrienden Diergeneeskunde.

 


 

Er is nog ruimte voor deelnemers aan het programma.

Ben je defensie veteraan met therapieresistente PTSS die u heeft opgelopen tijdens één of meerdere uitzendingen, en volg je op dit moment geen andere behandeling? Dan kan je je aanmelden of meer informatie vragen door te mailen naar: h-power@uu.nl. Veel dank!