Out & Co.

Speedmars voor Veteranen
from €650 (23%)
Closed

Hoi! Wij zijn familie Out, en sporten voor het goede doel is in dit gezin niks nieuws, echter gaan we het deze keer iets anders aanpakken ; We hebben persoonlijk ervaringen met Defensie en wilden deze sponsorloop hierom ook een militair tintje geven. Wij gaan 18 september 2022  19,8 kilometer speedmarsen om geld te schenken aan het project dat er voor vecht om de therapieën met dieren voor veteranen erkend te laten worden!