Leestip! Vetscience | 'Een paard oordeelt niet'

27 July 2021 12:06


In de nieuwste editie van de Vetscience wordt aandacht besteedt aan het H-PWR project. 

"In Nederland kampen naar schatting zo’n 15.000 veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Twintig procent daarvan is therapieresistent, wat wil zeggen dat andere behandelingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Maar er gloort hoop: de inzet van paarden kan voor deze groep mogelijk leiden tot een duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven. Het effect hiervan wordt momenteel onderzocht binnen het onderzoeksproject HorsePower."


Wil je meer zien? Lees het in Vetscience nr. 11.