H-PWR - Paardenkracht

 

Dagelijks zetten militairen zich in voor een veilige en stabiele wereld. Essentieel werk dat fysiek en mentaal het uiterste van ze vergt. Maar menig militair beleeft ingrijpende gebeurtenissen tijdens een uitzending naar een oorlogsgebied of tijdens een vredesmissie.

Soms zijn deze ervaringen dusdanig traumatisch, dat de veteraan er ook na afloop van de missie onder lijdt. De ervaring met de bijbehorende angsten en gevoelens van machteloosheid wordt voortdurend herbeleefd en maakt een normaal leven bijna onmogelijk. Deze aandoening staat bekend als posttraumatische stressstoornis (PTSS) en belemmert talloze terugkerende veteranen in hun dagelijkse leven. Eveneens vormt PTSS ook een zware belasting voor hun familie en directe omgeving.

Deze veteranen, en hun families en vrienden, verdienen alle steun die mogelijk is. Hier willen wij ons voor inzetten!  

 

Dieren en veteranen met PTSS

 

Er zijn aanwijzingen dat interactie met dieren gunstige effecten heeft op het welbevinden van veteranen met PTSS (O’Haire et al., Frontiers in Psychology 2015). Tot nu toe heeft het onderzoek zich vooral gericht op de inzet van PTSS-hulphonden bij individuele veteranen thuis, een onderwerp waar ook de huidige projectgroep aan werkt (zie b.v. Van Houtert et al., European Journal of Psychotraumatology 2018).

Een andere mogelijkheid voor een succesvolle behandeling is het inzetten van groepstherapie, bij voorbeeld met behulp van paarden (MacLean, Journal of Rehabilitation Research and Development 2011). Voordeel van een dergelijke therapie is dat, naast de mogelijke positieve effecten van omgang met de dieren, het samen zijn en samenwerken met andere veteranen met PTSS additionele positieve effecten kan hebben (Abrams, PhD thesis Northcentral University, USA, 2013). Bovendien sluit deze manier van werken in teamverband goed aan bij de werkwijze in het leger.

Er is echter nauwelijks harde data beschikbaar voor wat betreft de effecten van deze therapie. Met dit bijzondere project wil het onderzoeksteam op een meetbare manier inzicht verkrijgen in de effectiviteit van de inzet van paarden op de mentale gezondheid van de veteraan. Op deze manier wil het onderzoeksteam bijdragen aan behandelmethodes waarmee veteranen (en op termijn ook civiele patiënten) met PTSS nog beter geholpen kunnen worden.

En de urgentie voor dit project is hoog: De prevalentie van PTSS stijgt. Naast militairen is er ook bij de andere geüniformeerde beroepen zoals politie, brandweer en ambulancedienst een toenemende aandacht voor dit probleem.

 

H-PWR: de kracht van paarden

 

Wij willen zo veel mogelijk veteranen met PTSS te helpen, met speciale aandacht voor degene die in de huidige setting “uitbehandeld” zouden zijn, maar liefst 20% van de veteranen met PTSS die behandeld werden. De inzet van paarden kan voor deze groep mogelijk leiden tot een duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven.

Heel concreet wil de projectgroep het volgende bereiken: 

  1. Aan de ene kant willen wij zo veel mogelijk veteranen helpen om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van hun traumatische ervaringen, en met vertrouwen naar de toekomst en hun rol binnen de maatschappij kunnen kijken;
  2. Aan de andere kant willen wij de nodige wetenschappelijke onderbouwing leveren voor de effectiviteit van de interactie met paarden bij veteranen met PTSS. Dit met het doel om het belang van dergelijke therapieën op nationaal en internationaal niveau uit te dragen (onderbouwd met de nodige wetenschappelijke publicaties), en er op deze manier aan bij te dragen dat deze therapie uiteindelijk ook gedragen en vergoed zullen worden door de Nederlandse – en internationale – zorgverzekeraars.

 

Het trainingsprogramma 

Dit project richt zich op het opzetten en uitrollen van speciaal ontwikkelde 12-weekse trajecten, vooral gericht op therapieresistente veteranen met PTSS. Daarnaast zal het effect van deze trajecten op de gezondheid van de veteranen zal worden gemeten. Voor wat betreft de effecten op de veteranen willen we metingen verrichten aan de deelnemers voor, tijdens en na de therapie.

We verwachten een afname in stressgevoeligheid in de loop van de therapie (lagere hartslag en cortisolniveau), een toename in zelfbewustzijn en een positiever zelfbeeld bij de veteranen. We verwachten geen negatieve effecten op de ingezette paarden, maar we verwachten wel een relatie tussen gedrag en fysiologie bij veteraan en paard (bijvoorbeeld een hoger oxytocine niveau bij zowel mens als paard bij positieve sociale interactie).

Over een periode van 4 jaar, zullen 9 verschillende groepen veteranen met PTSS (8 veteranen per groep/in totaal 72 veteranen) het hierboven beschreven behandelings- en trainingsprogramma gaan volgen.

Onder leiding van Eric Vermetten, en samen met de het Landelijke Zorgsysteem voor Veteranen en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) worden veteranen geselecteerd die in aanmerking zouden komen en gevraagd of zij willen deelnemen aan het programma. De focus zal hierbij komen te liggen op veteranen met een therapieresistente vorm van PTSS. Daarnaast zullen ook de veteranen die op de wachtlijst staan voor behandeling zo veel mogelijk betrokken worden bij het project.

Elke groep volgt het trainingsprogramma zoals hier onder beschreven, onder leiding van de projectgroep op een vaste locatie (Stal Groenendaal te Bunschoten) met de nodige geschikte paarden en instructeurs. 

Gedurende het project en tijdens de activiteiten worden de veteranen en paarden nauw gemonitord en zullen d.m.v. observaties, gespreken en non-invasieve metingen (zie hieronder) de effecten van het traject met paarden op deze manier wetenschappelijk onderbouwd worden.

 

Help je mee? 

Met jouw steun kunnen wij steeds meer veteranen met PTSS helpen. Samen maken wij het verschil!