Promotieonderzoek | Een hulphond verandert het leven van veteranen met PTSS ten goede

21 April 2022 11:22

Veteranen kunnen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen na stressvolle of traumatische gebeurtenissen. Emmy van Houtert onderzocht de invloed van hulphonden op de symptomen van PTSS. Ook bekeek ze het effect van het assistentiewerk op de honden zelf. Een hulphond blijkt het leven van veteranen met PTSS ten goede te veranderen. De honden zelf lijken geen stress te ondervinden van hun werk.

Het Veteranen-PTSS-Werkhonden-Research Project (V-PWR) werd mogelijk gemaakt door het Karel Doorman Fonds, Royal Canin, Triodos Foundation, het K.F. Hein fonds, het Utrecht Universiteitsfonds en de partners en donateurs van Vrienden Diergeneeskunde.

PTSS is het gevolg van een of meerdere zeer stressvolle of traumatische gebeurtenis(sen). Veel voorkomende symptomen zijn nachtmerries, angst en neerslachtigheid, waardoor PTSS iemands leven en dat van zijn/haar naasten zeer negatief kan beïnvloeden. In het kader van hun werkzaamheden kunnen veteranen, politie, en andere geüniformeerden een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen.


Veteranen voelen zich beter en ervaren minder symptomen dankzij hulphond


Hulphonden worden al jaren ingezet bij veteranen met PTSS. Echter, tot nu toe ontbrak het wetenschappelijk bewijs dat de inzet van hulphonden een positief effect heeft op de mentale gesteldheid van de veteranen. Binnen dit promotieonderzoek werd dan ook het effect van de interactie tussen hulphond en veteraan onderzocht, met als doel de behandeling van PTSS te verbeteren én tegelijkertijd het welzijn van de hulphond te waarborgen.

Resultaten tonen aan dat, dankzij hun hulphond, veteranen substantieel beter kunnen omgaan met hun PTSS symptomen. En dit terwijl de fysiologische kenmerken van PTSS (zoals het stresshormoon cortisol) niet veranderden. Maar toch voelden de veteranen zich alsnog significant beter. Ze hadden minder nachtmerries, sliepen beter en hadden minder klinische symptomen.


Effecten op hulphonden


Ook is gekeken naar de effecten van assistentiewerk op de hulphonden zelf. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de honden die zijn onderzocht geen signalen van langdurige stress vertonen. Verder onderzoek moet nu gaan uitwijzen of dit geldt voor alle PTSS hulphonden en ook over langere tijd.


Inzet van hulphonden voortzetten


Samengevat verandert de toewijzing van een hulphond het leven van veteranen met PTSS ten goede. De hulphond geeft een beter welbevinden bij de veteraan, en lijkt zelf geen stress te ondervinden van het werk. Verder onderzoek naar de inzet van hulphonden is echter belangrijk om het begrip voor de inzet van dieren bij veteranen met PTSS binnen de reguliere psychosociale hulpverlening te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze therapievorm toegankelijker wordt voor veteranen.

Dankzij de support van het Karel Doorman Fonds en een anonieme gever, kan deze onderzoekslijn ook de komende jaren voortgezet gaan worden. Het onderzoeksproject V-PWR 2.0 richt zich op het inzichtelijk krijgen van de lange termijn effecten van de interactie tussen hond en veteraan. PTSS is namelijk een aandoening die de veteraan voor de rest van zijn leven gaat beïnvloeden. De relatie tussen hulphond en veteraan betekent dan ook vaak een band voor het leven. Maar dan ontstaat de vraag wat er gebeurt op het moment dat een hulphond ‘met pensioen gaat’, en wordt opgevolgd door een andere, jongere hond. Hoe reageert de veteraan hierop, en wat betekent dit voor de hond? Daarnaast blijkt uit gesprekken met veteranen en hun familieleden dat de hulphond ook belangrijk kan zijn voor de familieleden. In V-PWR 2.0 zal ook deze dimensie in kaart worden gebracht.

"Het is indrukwekkend hoe dieren de PTSS klachten kunnen verminderen. Mensen krijgen hun leven weer terug. Dat gunt het KDF iedereen met PTSS. Daarom steunt het KDF diverse onderzoeken op dat gebied." - Karel Doorman Fonds

Op dinsdag, 26 april 2022, van 12.15 – 13.15 uur gaat Emmy haar onderzoek tijdens haar promotie verdedigen. Je bent van harte uitgenodigd de plechtigheid online te volgen, dat kan via deze link

Wij willen alle partners en donateurs bedanken voor de steun. Samen maken we het verschil voor veteranen met PTSS!